İnsan Kaynakları Politikamız

Başarının ‘müşteri memnuniyeti’ odaklı hizmet anlayışının bir sonucu olduğunun bilincindeyiz. Spartek olarak, hizmet sektöründe müşteri memnuniyetini sağlamanın da personel mutluluğuna endeksli olduğunu göz önünde bulundurmaktayız.

Şirketimizin, gelişen ve değişen yarınlara ulaşmasındaki en önemli değerin insan olduğu bilinciyle;

– Çalışanların içinde bulunmaktan gurur duyduğu, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri,
– Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı,
– Başarıların takdir edildiği,
– Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak temel hedefimizi oluşturur.
– İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincinin ön planda olduğu, bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak temel hedefimizi oluşturur.


İnsan Kaynakları Formu Doldurun

Politikamızın Amacı Nedir?

Bu amaçla;

– Şirket başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonu, insan kaynağını, sistem ve süreçlerimizi sürekli gözden geçiririz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yapılandırırız.
– Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan kaynağını, şirket değerlerimize sahip, gelişim potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere pozitif katkıda bulunan kişiler arasından eşit fırsat ilkesi ile seçer ve işe alırız.
– Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratırız.
– Çalışanlarımızın şirket hedeflerine olan bireysel katkılarını anladıkları ve yöneticilerimizin çalışanlarının gelişim sorumluluğunu üstlendiği adil, sistemli, anlaşılır ve ölçülebilir performans sistemleri ile performansı izleriz.
– Çalışanlarımızın katkısını, başarısını ve performansını organizasyona kattığı değer doğrultusunda ödüllendiririz.
– Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını arttıran, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştiririz.-


ADRES
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad.
No:19/1 Karatay / Konya / TÜRKİYE

TELEFON & FAKS
Tel : +90 332 346 48 48
Faks: +90 332 346 48 49

E-POSTA
info@spartek.com.tr